2019 YDS Konuları ve Soru Dağılımları

ÖSYM tarafında gerçekleştirilen 150 dakika sürenin verilip 80 Sorunun sorulduğu 2019 YDS Konuları ve Soru Dağılımları aşağıdaki şekildedir. YDS sınav sorularının büyük çoğunluğu metin bazlı ve okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluştuğu için zaman planlaması yaparken ve sınav stratejisi belirlerken bu noktayı dikkate almalısınız.

2019 YDS Konuları ve Soru Dağılımları

Kelime Bilgisi 6
Dil bilgisi 10
Cloze Test 10
Cümle Tamamlama 10
İngilizce-Türkçe Çeviri 3
Türkçe-İngilizce Çeviri 3
Okuma Parçaları 20
Diyalog Tamamlama 5
Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma 4
Paragraf Tamamlama 4
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 5

 

1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ – 6 Soru)

 • 1 ADJECTIVE
 • 1 ADVERB
 • 1 VERB
 • 1 NOUN
 • 2 PHRASAL

7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ – 9 Soru)

 • 3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)
 • 2 PREPOSITIONS (EDATLAR)
 • 5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21. SORULAR CLOZE TEST 1

 • 2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)
 • 1 PREPOSITION (EDAT)
 • 1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)
 • 1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

22-26. SORULAR CLOZE TEST 2

 • 2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)
 • 1 PREPOSITION (EDAT)
 • 1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)
 • 1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION (10 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

37-42. SORULAR TRANSLATION (6 ÇEVİRİ SORUSU – 3 İNGİLİZCE TÜRKÇE – 3 TÜRKÇE İNGİLİZCE)

43-62. SORULAR READING PASSAGES (TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUYOR TOPLAM 20 SORU)

63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 DİYALOG TAMAMLAMA SORUSU)

68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

76-80. SORULAR IRRELEVANT (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.