▷ AYT Kimya Konuları ve AYT Kimya Soru Dağılımı

AYT Kimya Konuları 2019 ve AYT Kimya Soru Dağılımları ÖSYM

2019 YKS AYT Kimya Konuları, 2019 ayt Kimya konuları şeklindeki sorular ayt kimya bölümü için hazırlık yapmakta olan öğrencilerin cevaplarını araştırdığı ilk sorulardır. Bu sayfamızda 2019 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavının AYT  oturumundaki Kimya Konuları ve Soru Dağılımları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Kimya dersi ile ilgili YKS Kimya Konu Anlatımlı Kitap ve YKS Kimya Soru Bankası tavsiyelerimizi dikkatlice incelemenizi tavsiye ediyoruz. YKS sınavının 2. oturumu olan 2019 AYT Fen Bilimleri bölümünde toplam 40 soru sorulacak olup bu soruların 13 tanesi Kimya dersinden gelecektir.

2019 AYT Kimya Konuları ve 2019 AYT Kimya Soru Dağılımları

AYT Kimya Konuları 2019 2019 YKS 2018 YKS 2017 YGS 2016 YGS 2015 YGS
Hayatımızda Kimya 1 1
Atom ve Yapısı 1 1 1
Periyodik Sistem 2 2 2
Kimyasal Hesaplamalar 1
Gazlar 1 1 1
Çözeltiler 1 1 1
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji 2 3 2
Reaksiyon Hızı 1
Kimyasal Denge 1 1 1
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1
Çözünürlük Dengesi 1 1 1
İngirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri 3 3
Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi 1
Elektrokimya 2 2 1
Çekirdek Kimyası 1 1 1
Elementler Kimyası
Organik Kimya 10 11 12
Kimyasal Bağlar 4 2 1
Bileşikler 1 1
Mol Kavramı 1 1
Toplam 13 13 30 30 30

 

2019 YKS Konuları içerisinde yer alan kimya konuları sınava sayısal puan türünde hazırlanan öğrenciler için çok önem arz etmektedir. 2019 AYT kimya konularına çalışırken 2019 TYT Kimya Konuları içerisinde yer alan konulardan sorumlu olduğunuzu unutmamanız gerekmektedir. 2019 MEB müfredatında yer alan konuları sizler için aşağıda liste şeklinde hazırladık. Konuların üzerine tıklamanız durumunda o konu ile alakalı konu anlatımı ve örnek soru çözümlerini göreceğiniz sayfamıza yönlendirileceksiniz.

MODERN ATOM TEORİSİ

 • Atom ve Atom Altı Taneciklerin Keşfi
 • Atom Modelleri
 • Elektromanyetik Işınlar ve Dalga Modeli
 • Işığın İkili Doğası ve Atom Spektrumları
 • Kuantum Dalga Mekaniği ve Kuantum Sayıları
 • Kuantum Sayıları Ve Orbitaller
 • Küresel Simetri ve Uyarılmış Atom
 • Periyodik Sistemde Yer Bulma
 • Periyodik Özellikler
 • Elementlerin Özellikleri
 • İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları
 • İyonik ve Kovalent Bileşiklerde Adlandırma

KİMYASAL HESAPLAMALAR

 • Mol Kavramı
 • Temel Yasalar
 • Kimyasak Tepkimeler (Tepkime Denklemleri)
 • Tepkime Çeşitleri

GAZLAR

 • Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori
 • Gaz Basıncının Ölçülmesi
 • Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Yasası
 • Kimyasal Tepkimelerde Gaz Basıncı ve Gaz Hacmi
 • Gerçek Gazlar, Joule – Thomson Olayı, Faz Diyagramları

SIVI ÇÖZELTİLER

 • Çözünme ve Derişim / Sıvı Ortamda Çözünme Olayı
 • Çözelti Derişimleri ile İlgili Hesaplamalar
 • Koligatif Özellikler
 • Çözünürlük ve Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler
 • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

KİMYA VE ENERJİ

 • Sistemler ve Enerji
 • Sistemlerde Entalpi Değişimi ve Oluşum Entalpisi
 • Tepkime Entalpisi
 • İstemlilik

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE

 • Tepkimelerde Hız / Tepkime Hızının Ölçülmesi
 • Reaksiyon Mekanizması ve Hız Bağıntısı
 • Tepkime Hızının Bağlı Olduğu Faktörler
 • Denge Kavramı ve Denge Bağıntısı
 • Dengeye Etki Eden Faktörler
 • Denge Kesri ve Hesaplamaları
 • Asitler ve Bazlar
 • Suyun Oto-İyonizasyonu
 • Nötrleşme ve Titrasyon
 • Zayıf Asit ve Bazlar
 • Tampon Çözeltiler ve Hidroliz
 • Çözünürlük Dengesi / Çözünürlük Çarpımı (Kçç)
 • Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler
 • İyon Kesri ve Çökelme Şartları

KİMYA VE ELEKTRİK

 • Redoks Tepkimeleri
 • Yarı Pil Potansiyelleri ve Aktiflik
 • Elektrokimyasal Piller
 • Elektroliz ve Faraday Kanunları

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

 • Organik Bileşikler ve Formül Bulma
 • Doğada Karbon
 • Kovalent Türlerde Lewis Formülleri
 • Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
 • Fonksiyonel Gruplar
 • İzomerlik

ORGANİK BİLEŞİKLER

 • Hidrokarbonlar
 • Alkanlar
 • Alkenler
 • Alkinler
 • Aromatik Bileşikler
 • Alkoller
 • Eterler
 • Aminler
 • Karbonil Bileşikler
 • Aldehit
 • Keton
 • Karboksilik Asitler
 • Karboksilik Asit Türevleri
 • Açil Grubu Bulunduran Bileşikler
 • Esterler
 • Amidler
 • Çok Fonksiyonlu Bileşikler
 • Birden Çok Fonksiyonel Grup İçeren Bileşikler
 • Aminoasitler
 • Karbonhidratlar

HAYATIMIZDA KİMYA

 • Petrol Rafinasyonu
 • Yağ Üretimi ve Margarinler
 • Yüzey Aktif Maddeler
 • Polimerler
 • Biyomoleküller
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.