Türk Edebiyatında İlk Romanlar

Türk Edebiyatında İlk Romanlar yazımızda ÖSYM tarafından sevilen eserler ve yazarlarını ele alıyoruz. Edebiyatımızda İlkler bölümünde Türk Edebiyatında belli konularda “ilk” olma özelliği bulunan, daha önce örneği bulunmayan eser çalışmalarının kategoriler halindeki ilklerine ulaşabilirsiniz.

Türk Edebiyatında İlk Romanlar

İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Fenelon), Yusuf Kâmil Paşa

İlk Yerli Roman Denemesi: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami

İlk Edebî Roman: İntibah, Namık Kemal

İlk Realist Roman Denemesi: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem

İlk Köy Romanı Denemesi: Karabibik, Nabizade Nazım

İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra, Nabizade Nazım

İlk Psikolojik Roman: Eylül, Mehmet Rauf

Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman: Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil

İlk psikolojik roman denemesi, ilk Naturalist ve tezli roman: Zehra, Nabizade Nazım

İlk Tarihî Roman Denemesi: Yeniçeriler, Ahmet Mithat Efendi

İlk Tarihî Roman Örneği: Cezmi, Namık Kemal

İlk Kadın Romancımız – Fatma Aliye Hanım

İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet, Ahmet Mithat Efendi

Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız– Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.