Türk Edebiyatında ilk Edebi Roman nedir?

Türk Edebiyatında İlk Romanlar bölümünde yer verdiğimiz bu sorunun cevabını burada daha detaylıca vermeye çalışacağız.

Türk Edebiyatında ilk Edebi Roman Namık Kemal tarafından yazılan  İntibah isimli eserdir.

Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıs’taki Mağusa Kalesi’nde kaleme almıştır. Amacı, Osmanlıca’nın roman yazımına uygun olduğunu göstermektir. Namık Kemal bunu yapmak istemiş ama; özellikle de psikolojik tahliller kısmında dili iyi kullanamamıştır. Yazar, romana “Son Pişmanlık” adını koymuştur. Dönemde yapılan yayınları denetleyen Maarif Vekâleti, romanın başlığını yazara danışmaksızın “İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey” (Uyanış: Ali Bey’in Macerasilkı) olarak değiştirmiş, bazı kısımları sansürlemiştir. Romanın özgün metni bu nedenle günümüze ulaşmamıştır.

Türk Edebiyatında ilk Edebi Roman olma özelliğini taşıyan İntibah isimli eser Sosyal içerikli bir romandır.

İntibah Romanı Özetini, İntibah Romanında yer alana karakterleri… gibi kitap ile alakalı tüm sorularınızın cevaplarını Kitap Özetleri bölümümüzden inceleyebilirsiniz.

İntibahTürk Edebiyatı tarihinde ilk edebi roman olarak değerlendirilir. Romanda romantizm akımının etkisi görünür. Özellikle romanın başında yer alan uzun Çamlıca tasviri, romantizm etkisinin örneklerindendir.

Bununla birlikte, roman boyunca Osmanlı kültürüne de sıkça atıf yapılır, her bölümün başında Divan edebiyatı şairlerinden bir beyitin yer alması bu durumun örneklerindendir. Romanın konusu, Türk halk edebiyatının eski meddah hikâyelerinden “Hançerli Hanım“ın öyküsünden esinlenmiştir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.