Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlkler

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yerli roman: Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk çeviri roman: Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı eserdir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tarihi roman: Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk edebi roman: Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tarihi roman denemesi: Ahmet Mithat Efendi’nin “Yeniçeriler” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ek­rem’in “Araba Sevdası” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk köy romanı: Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk natüralist roman: Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk köy şiiri: Muallim Naci’nin “Köylü Kızların Şarkısı” adlı şiiridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk pastoral şiir: Abdulhak Hamit’in “Sahra” adlı şiiridir.

Kafiyesiz şiirin Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yazarı: Abdulhak Hamit Tarhan’dır. Şiiri ise “Validem”dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı yapıtıdır.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa’dır.

Aruz ölçüsüyle yazılan Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Eşber” adlı eseridir.

Hece ölçüsüyle yazılan Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Nesteren” adlı eseridir.

Sahnelenen Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tiyatro eseri: Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis’tir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk özel Türkçe gazete: Tercüman-ı Ahval’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk şiir çevirisi yapan şair: Şinasi’dir. (Tercüme-i Manzume)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk Makale: Şinasi’nin “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi”dir.

Noktalama işaretlerini kullanan Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yazar: Şinasi’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk antoloji: Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk röportaj örneği: Ziya Paşa’nın “Rüya” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk edebi bilgiler kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Talim-i Edebiyat” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk atasözleri kitabı: Şinasi’nin “Durub-i Emsal-ı Osmaniye” adlı sözlüğüdür.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk hikâye eseri: Ahmet Mithat Efendi’nin “Letâif-i Rivayat” adlı yapıtıdır

Batılı anlamda Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk eleştiri yazarı: Namık Kemal’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk mizah dergisi: Teodor Kasap’ın çıkardığı Diyojen adlı dergidir.

Batılı anlamda Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk öykü örnekleri: Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk dergi örneği: Münif Paşa’nın çıkardığı “Mecmua-ı Fünun”dur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.