Toplumsal yapı kavramını ilk kez kullanan sosyolog kimdir?

Toplumsal yapı kavramını ilk kez kullanan sosyolog Herbert Spencer adlı sosyologdur. Toplumsal yapı sosyolojinin ana inceleme konularından biridir. Herbert Spencer, 1820 ve 1903 yılları arasında yaşamış olan İngiliz bir sosyologdur.

Toplumsal yapı kavramı Herbert Spencer tarafından ele alındığı tarihte doğrudan açıklanmamıştır. Toplumsal yapının ne olduğunu zamanla diğer sosyologlar açıklamıştır. Toplumsal yapı toplumu oluşturan bütün kurumların birlikte ortaya çıkardığı bir varlıktır.

Toplumsal kurumlar modern ve kalabalık toplumlarda daha sistemli hale gelmiş olmasından dolayı toplumsal yapının daha karmaşık ve inceleme isteyen bir alan olmasına yol açmıştır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.