Tıp Fakültesi Mezunları Nerelerde Çalışabilir? İş Olanakları Nelerdir?

Pratisyen hekimler; aile ve toplum sağlığı merkezlerinde (ASM ve TSM), acil servisler, diyaliz merkezleri, 112 acil yardım istasyonları, kurum ve iş yeri hekimliklerinde hekim ve yönetici olarak çalışabilmektedirler.

Tıp Fakültesi Mezunları ayrıca uzmanlık sınavını (TUS) kazanıp daha sonrasında uzman oldukları takdirde kamu ve özel hastanelerde çalışabilirler veya muayenehane açabilirler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.