Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlkler

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlkler yazımızda ÖSYM tarafından sevilen eserler ve yazarlarını ele alıyoruz. Edebiyatımızda İlkler bölümünde Türk Edebiyatında belli konularda “ilk” olma özelliği bulunan, daha önce örneği bulunmayan eser çalışmalarının kategoriler halindeki ilklerine ulaşabilirsiniz.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlkler

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yerli roman: Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk çeviri roman: Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı eserdir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tarihi roman: Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk edebi roman: Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tarihi roman denemesi: Ahmet Mithat Efendi’nin “Yeniçeriler” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ek­rem’in “Araba Sevdası” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk köy romanı: Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk natüralist roman: Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk köy şiiri: Muallim Naci’nin “Köylü Kızların Şarkısı” adlı şiiridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk pastoral şiir: Abdulhak Hamit’in “Sahra” adlı şiiridir.

Kafiyesiz şiirin Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yazarı: Abdulhak Hamit Tarhan’dır. Şiiri ise “Validem”dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı yapıtıdır.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa’dır.

Aruz ölçüsüyle yazılan Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Eşber” adlı eseridir.

Hece ölçüsüyle yazılan Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Nesteren” adlı eseridir.

Sahnelenen Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk tiyatro eseri: Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis’tir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk özel Türkçe gazete: Tercüman-ı Ahval’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk şiir çevirisi yapan şair: Şinasi’dir. (Tercüme-i Manzume)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk Makale: Şinasi’nin “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi”dir.

Noktalama işaretlerini kullanan Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk yazar: Şinasi’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk antoloji: Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk röportaj örneği: Ziya Paşa’nın “Rüya” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk edebi bilgiler kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Talim-i Edebiyat” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk atasözleri kitabı: Şinasi’nin “Durub-i Emsal-ı Osmaniye” adlı sözlüğüdür.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk hikâye eseri: Ahmet Mithat Efendi’nin “Letâif-i Rivayat” adlı yapıtıdır

Batılı anlamda Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk eleştiri yazarı: Namık Kemal’dir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk mizah dergisi: Teodor Kasap’ın çıkardığı Diyojen adlı dergidir.

Batılı anlamda Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk öykü örnekleri: Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı İlk dergi örneği: Münif Paşa’nın çıkardığı “Mecmua-ı Fünun”dur.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.