Sedimantasyon düşüklüğü nedir?

Sedimantasyon düşüklüğü, kan örneğindeki eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) çökelme hızının normalden daha yavaş olduğu durumlarda görülür. Sedimantasyon hızının düşük olması, kanın viskozitesinin (akışkanlığının) artmasına neden olabilir.

ESR-SedimantasyonSedimantasyon hızının düşük olması, bazı durumlarda bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bunlar şunları içerebilir:

  • Düşük protein seviyeleri: Kan plazması içindeki protein seviyeleri düşük olduğunda, eritrositlerin bir araya gelerek çökelmesi zorlaşır ve sedimantasyon hızı düşük olabilir.
  • Yüksek kan viskozitesi: Kanın yüksek viskozitesi (akıcılığı az) olduğunda, eritrositler birbirlerine daha sıkı tutunurlar ve çökelme hızı düşebilir.
  • Düşük eritrosit sayısı: Kan örneğindeki eritrosit sayısı normalden düşükse, çökelme hızı da düşük olacaktır.
  • İlaç kullanımı: Bazı ilaçlar, özellikle kortikosteroidler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve antikonvülsanlar, sedimantasyon hızını düşürebilir.
  • İnflamatuar hastalıklar: Bazı inflamatuar hastalıklar, özellikle romatoid artrit, lupus ve polimiyozit gibi otoimmün hastalıklar, sedimantasyon hızının düşük olmasına neden olabilir.
  • Anemi: Bazı anemi türleri, özellikle hipokromik mikrositer anemi, sedimantasyon hızını düşürebilir.

Sedimantasyon hızının düşük olması, diğer test sonuçları ve belirtilerle birlikte değerlendirilmelidir. Doktorlar, olası bir hastalığın tanısını koymak için kan testleri, görüntüleme testleri ve fizik muayene yapabilirler.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.