Rakam Nedir? Rakam ile Sayı Arasındaki Farklar

Rakam Nedir : Sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere rakam denir.

Rakam hanesi, basamaklı sayısal sistemlerde sayıları (“3” veya “5”) temsil etmek için kullanılan kombinasyonlarda (“35” gibi) kullanılan sayısal semboldür (35 sayısı gibi).

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 onluk sayma sistemi içerisindeki rakamlarıdır.

Belirli bir sayı sisteminde, taban bir tam sayı ise, gerekli basamak sayısı daima tabanın mutlak değerine eşit olacaktır. Örneğin, ondalık sistem (taban 10) on basamak (0 ila 9 arası) içerirken, ikilik sistemde (taban 2) iki basamaklıdır (0 ve 1).

Rakam ile sayı arasındaki fark sayıların rakamları kullanarak tek başına veya çokluk belirtecek şekilde ifade oluşturmasıdır.

Örneğin : 7 hem rakam hem de sayı iken, 28 bir sayıdır ve 2 ile 8 rakamlarıyla yazılır.

Sayı Nedir : Rakamların tek başına veya bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesi ile oluşturulan ifadeye sayı denir.

Sayı ile Rakam Arasındaki Farklar

1. Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir.

2. -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9 negatif sayılardır, rakam değillerdir.

4. 3 ( Üç ) bir rakam ve aynı zamanda bir sayıdır.

5. 75 ( yetmiş beş ) ise bir sayıdır, bir rakam değildir.

6. 0 ( sıfır ) sayısı bütün sayıların tam katıdır.

7. Rakam, sayıları gösteren işaretlerdir. Fark budur demek ise yanlıştır. Zira rakam, bu işaretlerle yazılmış sayı anlamına da gelir. Yine nicelik ve miktar da gösterir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.