Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir? İş Olanakları Nelerdir?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

REHABILITASYON

Farklı nedenlerle örgün eğitimden ayrı tutulması gereken bireylere sağlanacak eğitimi Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları verir. Bu ankara Üniversitesi farklılığını dezavantajını yaşayan bireylere yaşıtlarıyla aynı eğitim hakkını almasını Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları sağlar. Bu eğitimler özel sınıflarda ve özel eğitim yöntemleri ile yapılır. Özel Eğitim Öğretmenleri çocuğun yetenekleri doğrultusunda yapabileceği kazanımları en üst düzeye çıkarmasını sağlayan, yetersizliğinin engele dönüşmesini önleyen toplumla kaynaşmasına olanak tanıyan bir eğitim anlayışı ile hareket ederler. Bunu yaparken çok çeşitli eğitim yöntemlerini ve materyallerini kullanır.Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere özel eğitim veren kurumlarda çalışırlar.

Görme engelliler okulları, işitme engelliler okulları, eğitim ve uygulama okulları, iş eğitim merkezleri, iş okulları, otistik çocuklar eğitim merkezleri gibi özel eğitim kurumları vardır. Çocuğun engel durumuna göre eğitim veren bu okullarda Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları çalışabilir.

Rehabilitasyon Merkezleri

Türkiye’de kayıtlı 1500 civarında Özel Eğitim Okulu bulunur. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlardır. Ders programları MEB tarafından belirlenen bu okullara atamalar KPSS ile puan üstünlüğüne göre yapılır. Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları bu okullarda öğretmen ve yönetici olarak çalışır. Ayrıca özel teşebbüsle açılmış rehabilitasyon merkezlerinde Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları öğretmen olarak çalışabilir. Belirlenen yaş grupları ve öğrencinin engel durumuna göre Özel Eğitim Öğretmenleri özel sınıflarda ders yapar. Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları rehabilitasyon merkezlerinde çalışır.

Rehberlik Merkezleri Araştırma (RAM)

Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları rehberlik araştırma merkezlerinde öğretmen olarak bulunurlar. Her ilde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde görev yapan Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları bulundukları ilin özel eğitim rehberlik planını hazırlar ve kurumlarca uygulanmasını sağlar.

Özel Eğitim Sınıfları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel alt sınıflarda Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları öğretmen olarak çalışır. İlkokullarda ve ortaokullarda bulunan özel eğitim sınıflarında Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları öğretmen olarak görev yaparlar. Bu kurumlarda çalışabilmek için KPSS ile atanmış olmak gerekir.

Sosyal Hizmetler Kurumu

Sosyal hizmetler bünyesinde bakıma muhtaç çocuklar içinde özel eğitim ihtiyacı olanların barınma, okuma gibi sosyal haklarının sağlanmasında organizatör görevini Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları üstlenir. Sosyal hizmetlerin ilgili birimlerinde Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları öğretmen olarak memur kadrosunda çalışırlar.

Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ve kreşlerde de çalışabilir. Bunun yanında 4 yıllık öğretmenlik eğitimlerini tamamlayan Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları yüksek lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde üniversitelerin akademik kadrolarında öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.