Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS
Dönem 1
OZEG101 Özel Eğitim 1 2 2 5
OZEG103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 1 2 2 4
OZEG105 Çocuk Gelişimi 1 2 2 4
ENGL171 İngilizce – I 1 3 3 1 3
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 2
TREG111 Türkçe – I : Yazılı Anlatım 1 2 2 3
TARH101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 1 2 2 2
EGIT111 Eğitim Bilimine Giriş 1 3 3 6
Dönem 2
OZEG102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 2 2 2 5
OZEG104 İşitme ve Görme Yetersizliği 2 2 2 4
OZEG106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 2 2 4
ENGL172 İngilizce – II 2 3 3 1 3
BOTE112 Eğitimde Bilgisayar 2 3 2 2 4
TREG112 Türkçe – II : Sözlü Anlatım 2 2 2 3
TARH102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – II 2 2 2 2
EGIT112 Eğitim Psikolojisi 2 3 3 6
Dönem 3
OZEG201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 3 3 3
OZEG203 Uygulamalı Davranış Analizi 3 3 3 3
OZEG205 Özel Eğitimde Bütünleştirme 3 2 2 3
OZEG207 Türk İşaret Dili 3 2 2 3
AS01 Seçmeli I 3 2 2 4
AS02 Seçmeli II 3 2 2 4
EGIT305 Ölçme ve Değerlendirme 3 3 3 6
EGIT215 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 3 3 6
Dönem 4
OZEG202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 4 3 3 3
OZEG204 Özel Eğitimde Değerlendirme 4 3 3 3
OZEG206 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 4 2 2 3
OZEG208 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 4 2 2 3
OZEG210 Braille Okuma-Yazma 4 2 2 3
AS03 Seçmeli III 4 2 2 4
AS04 Seçmeli IV 4 2 2 4
OZEG212 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 4 3 1 4 5
Dönem 5
OZEG301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 5 3 3 4
OZEG303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 5 3 3 4
OZEG305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 5 3 3 4
OZEG307 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 5 3 3 4
OZEG309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazır. 5 2 2 3
AS05 Seçmeli V 5 2 2 4
AS06 Seçmeli VI 5 2 2 4
EGIT321 Sınıf Yönetimi 5 2 2 3
Dönem 6
OZEG302 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 6 3 3 4
OZEG304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 6 3 3 4
OZEG306 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 6 3 3 3
OZEG308 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğr. 6 2 2 3
AS07 Seçmeli VII 6 2 2 4
AS08 Seçmeli VIII 6 2 2 4
OZEG310 Topluma Hizmet Uygulamaları 6 2 1 2 3
OZEG312 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 6 3 1 4 5
Dönem 7
OZEG401 Özel Eğitimde Meslek Etiği 7 2 2 4
OZEG403 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım 7 2 1 2 6
AS09 Seçmeli IX 7 2 2 4
AS10 Seçmeli X 7 2 2 4
EGIT216 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 7 2 2 3
OZEG405 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I 7 6 2 8 9
Dönem 8
OZEG402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 8 2 2 4
AS11 Seçmeli XI 8 2 2 4
AS12 Seçmeli XII 8 2 2 4
EGIT419 Rehberlik 8 3 3 6
EGIT412 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 8 2 2 3
OZEG404 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II 8 6 2 8 9