Orbital Nedir? Orbital Ne Demek? Orbital Dizilimi

Kimya dersinde Atom ve Yapısı , Periyodik Cetvel, Organik Kimya gibi konularda sıklıkla karşımıza çıkan bir terim olan Orbital, Atom çekirdeği etrafında elektron yük yoğunluğunun ya da elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge ve elektronların hareketini belirleyen matematiksel dalga denklemine verilen isimdir.

Orbital, elektronların atom çekirdeği etrafındaki yörüngelerde (Enerji seviyelerinde) bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelere denir. Fizikte atomik orbital, kimyada ise orbital olarak geçer.

Bir yörüngede kaç orbital bulunduğunu hesaplamak için n2 parametresi kullanılır.

n, burada “yörünge numarası” veya “Baş kuantum sayısı” adıyla anılır.

II. Molekül Orbitali: Bir molekül üzerinde tamamen dağılmış olduğu düşünülen atomik orbitallerle aynı matematiksel özelliklere sahip olan matematiksel fonksiyonlardır. Psi ile simgelenir.

Örnek: sigma orbitalleri, pi orbitalleri, delta orbitalleri.

Molekül Orbital teorisine göre moleküller meydana gelirken, atomlar gerekli bağ mesafesinde birbirlerine yaklaştıklarında molekül oluşmadan önce atomlarda bulunan atomik orbitaller karışarak moleküle ait orbitalleri oluşturular. Bu nedenle molekül oluştuktan sonra atomik orbitallerden bahsedilemez.

Atomik orbitallerin karışması molekül orbital teorisinin temeli olup, uygun simetri ve enerjide ancak molekül orbitallerini oluşturabilirler. Molekül orbital diyagramları ise atomik orbitallerin molekül orbitallerini oluşturmak üzere nasıl birleştikleri gösteren diyagramlardır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.