Onluk Sayma Sistemi Nedir?

Onluk Sayma Sistemi : Sayma işlemi sonucunda bulunan sayıyı yazmak için kullanılan bir sayma sistemidir. Onluk Sayma sistemi sayma ve işlem yapma kolaylığı açısından en uygun sayma sistemidir. Günümüzde sayma sistemi olarak Onluk Sayma Sistemini kullanmaktayız.

Sayıları onluk sistemde yazmak için on tane rakam kullanılır.

Onluk Sayma Sistemi Rakamları : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Onluk Sayma Sistemi rakamlarına bir basamaklı doğal sayılar denir.

Sayıda; rakamın bulunduğu yere, basamak denir. Sayı yan yana kaç rakam ile yazılmışsa basamak sayısı da o kadardır. 35 sayısı iki basamaklı bir sayıdır. 5 in yazıldığı yere birler basamağı, 3 ün yazıldığı yere onlar basamağı denir.

35 = 3.(10) + 5.(1)

*35 sayısı 3 onluk ve 5 birlikten oluşur.

Benzer şekilde;

345 sayısı 3 yüzlük, 4 onluk, 5 birlikten oluşur ve

345 = 3.(100) + 4.(10) + 5.(1) şeklinde yazılır.

Onluk gruplar halinde oluşturulan bu sayma düzenine onluk sayma sistemi denir.

Basamaklar, onluk sayma sisteminde sağdan sola doğru; birler, onlar, yüzler, binler, onbinler, yüzbinler,.. diye adlandırılır.

Onluk sayma sisteminde her basamak değeri sağında yer alan rakamın on katıdır.

Çok büyük sayıların yazılıp okunması için; sayının basamakları, sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir.

Çok büyük bir doğal sayı okunurken şu yol izlenir.

1) Sayı, sağdan sola doğru bölüklere ayrılır.

2) En soldaki bölükten başlayarak, bölükteki sayılar okunur, arkasından bölüğün adı söylenir ve sıra ile sağa doğru devam edilir.

3 )En sağdaki bölükte bulunan sayı okunur, bölük adı söylenmez.

Bütün basamaklarda sıfır olan bölük okunmaz.

245,128,307 sayısının okunuşu : iki yüz kırk beş milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz yedi

Rakamların Basamak ve Sayı Değerleri

Rakamların basamak değeri : Sayıdaki bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere, bu rakamın basamak değeri denir.

1453 sayısındaki rakamların basamak değerleri

3 Rakamının Basamak Değeri : 6.1 = 6

5 Rakamının Basamak Değeri : 4.10 = 40

4 Rakamının Basamak Değeri : 5.100 = 500

1 Rakamının Basamak Değeri : 2.1000 = 2000

Not : Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisidir.

1 Yorum
  1. Derin says

    Teşekkür ederim

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.