Eğik Çizgi ( / ) ve Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler

Eğik Çizgi İşareti nedir, Eğik Çizgi İşareti nerelerde kullanılır, Eğik Çizgi İşaretinin kullanıldığı yerler, Eğik Çizgi İşaretinin kullanımı, Eğik Çizgi İşaretinin kullanımına ait örnekler

1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur:

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

  • Altay Sokağı, Nu.: 21/6  Kurtuluş / ANKARA

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  • 18 / 11 / 1969,
  • 15 / IX / 1994.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

  • -a /-e,
  • -an /-en,
  • -lık /-lik,
  • -madan /-meden.

5.  Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

  • 70/2=35
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.