Düzeltme (Şapka) İşareti ( ^ ) ve Şapka İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Şapka İşareti nedir, Şapka İşareti nerelerde kullanılır, Şapka İşaretinin kullanıldığı yerler, Şapka İşaretinin kullanımı, Şapka İşaretinin kullanımına ait örnekler

Düzeltme (Şapka) İşaretinin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir:

1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur:

 • adem (yokluk), âdem (insan);
 • adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık);
 • alem (bayrak), âlem (dünya, evren);
 • alim (her şeyi bilen), âlim (bilgin);
 • aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun);
 • hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç);
 • hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet);
 • hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz);
 • şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).

UYARI : Katil (< katl = öldürme) ve kadir (< kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir (< ka:dir = güçlü) kelimelerinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır.

2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine konur:

 • dergâh,
 • gâvur,
 • ordugâh,
 • tezgâh,
 • yadigâr,
 • Nigâr;
 • dükkân,
 • hikâye,
 • kâfir,
 • kâğıt,
 • Hakkâri,
 • Kâzım,
 • mahkûm,
 • mekân,
 • mezkûr,
 • sükûn,
 • sükût …

Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır:

 • Halûk,
 • Lâle,
 • Nalân;
 • Balâ,
 • Elâzığ,
 • İslâhiye,
 • Lâdik,
 • Lâpseki.

3. Nispet i’sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır.

 • (Türk) askeri ve askerî (okul),
 • (İslam) dini ve dinî (bilgiler),
 • (fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar),
 • (Atatürk’ün) resmi ve resmî (kuruluşlar)

gibi anlamları farklı kelimelerin karıştırılması da önlenmiş olur.

Nispet i’si alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır:

 • millîleştirmek,
 • millîlik,
 • resmîleştirmek,
 • resmîlik.

Kaynak: Türk Dil Kurumu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.