Meslek seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Meslek seçimi bireylerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Çünkü bireyler seçtikleri meslekler doğrultusunda çalışırlar ve hayatlarını devam ettirirler bununla birlikte o mesleğin el verdiği maddi imkanlar sonucunda belirli bir maddi imkanlara da sahip olurlar.

İnsanların bir kısmı tarlasında ürün yetiştirirken bir kısmı sanayide çalışır; bazıları da toplumun eğitim, sağlık gibi genel ihtiyaçlarını karşılamaya dönük faaliyetlerde bulunur. Kişiler bu meslekleri seçerken bölgelerinde yapılan ekonomik faaliyetlerin yanında ilgi alanlarını, yeteneklerini ve kişilik özelliklerini de göz önünde bulundururlar.

Kişilerin ilgi duydukları ve yetenekli oldukları meslekte çalışmaları önemlidir. Günümüzde meslekleri, genellikle yaşanılan bölgenin coğrafi özelliklerine bağlı olarak sürdürülen ekonomik faaliyetler belirlemektedir. Bazen de babadan kalma meslekler devam ettirilmektedir.

Meslek Tanıtımları bölümümüzden meslekler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Meslek seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Kişilerin yetenekleri : Meslek seçimini etkileyen en büyük faktördür. Çünkü bireyler sahip oldukları yetenekler doğrultusunda mesleklerini seçerler. Çünkü bir birey bir mesleğin gerektirdiği yeteneğe ne kadar sahip ise o meslekte o kadar başarılı olabilir.

Kişilik özellikleri ve Becerileri : Kişinin herhangi bir eğitim almadan kendisinden istenen işleri yapabilecek performansa sahip olmasıdır. Meslek seçiminde beceri durumu da önemlidir.

Kişilerin ilgi alanları : Bireyin; bir işe, nesneye ya da bir maddeye gösterdiği ilgi ya da istektir. Bir işe ilgisi olan birey o işe eğilerek o işi isteyerek yapar ve böylece başarılı olur.

Meslek Değerleri : Birey bir mesleği seçerken o mesleğin şartlarını ve sunduğu imkanlarını bilmelidir ve o mesleğin değerlerinin o kişiyi doyuma ulaştırıp ulaştırmayacağı saptanmalıdır. Bu sebeple tavsiyemiz meslek tercihi yapmadan önce Meslek Tanıtımları bölümlerinden ve çevremizdeki o işi yapan kişilerden meslek hakkında yeterince bilgi elde etmeliyiz.

Meslekteki Yetkinlik Beklentisi : Bireyin yetenekleri doğrultusunda kendisini aşıp belirli bir yetkinlik seviyesine ulaşması durumudur.

Yaşanılan bölgede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler :

Cinsiyet ve sosyal çevre :

Babadan kalma iş veya ailenin eskiden beri yapa geldiği işler :

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.