Menelaus Teoremi

Menelaus teoremiİskenderiyeli Menelaus‘a izafe edilen Menelaus teoremi düzlemsel geometride üçgenler üzerine bir teoremdir. A, B ve C noktalarından oluşan ABC üçgeninde BC, AC ve AB doğruları üzerinde bulunan ve üçgenin köşelerinden ayrık D, E ve F noktalarının aynı doğru üzerinde olabilmesi ancak ve ancak aşağıda yer alan Menelaus teoreminin kullanımı, yukarıdaki üçgene göre aşağıdaki gibidir.

menelaus-teoremi-formuludenkleminin sağlanması ile mümkündür.

Bu denklemde, örneğin AB, eksi değer alabilen doğru parçalarını simgeler. Örnek olarak AF/FB kesri sadece DEF doğrusu AB kenarını kestiğinde artı değer alabilecek şekilde tanımlanmalıdır, çünkü sadece bu durumda iki doğru parçası aynı yönde ölçülmektedir ve bu durum diğer kesirler için de geçerlidir. Matematikçiler arasında bu teoremin yanlış olduğu üzerine süregelen bir şaka vardır (bunun yerine Ceva teoremi nin kullanılması gerektiği söylenir).

Menelaus Teoreminin İspatı

Menelaus teoremi İspatı

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.