2020 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları MEB

2020 LGS Matematik Konuları, Lgs Matematik Konuları 2020 aramalarını gerçekleştirerek geldiğiniz sayfamızda MEB tarafından gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı kapsamında sorulacak olan 20 adet LGS Matematik sorusunun konuları ve soru dağılımları yer almaktadır. MEB tarafından güncellenen konu dağılımı aşağıdaki şekildedir. Corona (Korona) Virüsü sebebi ile 2020 LGS Sınavında sorumlu olduğumuz konular 8. Sınıf 1. Dönem Konuları ile sınırlandırılmıştır.

2020 LGS  Matematik Konuları 

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Geçmiş yıllara ait konu dağılımı ve sınavda çıkmış soru sayısı ise aşağıdaki şekildedir.
LGS Matematik Konuları 2019 LGS Soru Dağılımı 2018 LGS Soru Dağılımı
Çarpanlar ve Katlar 1 1
Üslü İfadeler 2 2
Kareköklü İfadeler 3 3
Olasılık 1 1
Veri Analizi 1
Üçgenler 2 1
Dönüşüm Geometrisi 1 1
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 1 2
Eşlik ve Benzerlik 1 1
Doğrusal Denklemler ve Eğim 5 3
Eşitsizlikler 1 2
Geometrik Cisimler 1 3

LGS Matematik konuları 8. Sınıf Matematik Konuları ile aynıdır. Öğrencilerimizin LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavında başarıyı yakalaması 8. sınıf matematik konularına iyice hakim olmasına bağlıdır.

LGS Matematik Konuları Alt Konuları Sıralaması

LGS Matematik Konuları 1 : ÇARPANLAR VE KATLAR

 • Alt Konu 1 — Çarpan Nedir?
 • Alt Konu 2 — Asal Sayılar
 • Alt Konu 3 — Asal Çarpan Nedir?
 • Alt Konu 4 — Asal Çarpanlara Ayırma
 • Alt Konu 5 — Bölen Listesi Yöntemi
 • Alt Konu 6 — Çarpan Ağacı Yöntemi
 • Alt Konu 7 — EBOB Nasıl Hesaplanır?
 • Alt Konu 8 — EKOK Nasıl Hesaplanır?
 • Alt Konu 9 — Aralarında Asal Sayılar
 • Alt Konu 10 — EBOB — EKOK Problemleri

LGS Matematik Konuları 2 : ÜSLÜ SAYILAR

 • Alt Konu 11 — Pozitif Tam Sayıların Kuvvetleri
 • Alt Konu 12 — Negatif Tam Sayıların Kuvvetleri
 • Alt Konu 13 — Tam Sayıların Negatif Kuvvetleri
 • Alt Konu 14 — Kesirli Sayıların Kuvvetleri
 • Alt Konu 15 — Üslü Sayılarda İşlemler
 • Alt Konu 16 — Sayıların 10’un Kuvvetleri ile Çözümlemesi
 • Alt Konu 17 — Bilimsel Gösterim

LGS Matematik Konuları 3 : KAREKÖKLÜ SAYILAR

 • Alt Konu 18 — Tam Kare Sayılar ve Karekökleri
 • Alt Konu 19 — Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar
 • Alt Konu 20 — Kareköklü Sayının Hangi Tam Sayılar Arasında Olduğunu Bulma
 • Alt Konu 21 — Kareköklü Sayıyı a Kök b Şeklinde Yazma
 • Alt Konu 22 — Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme
 • Alt Konu 23 — Ondalıklı Sayıların Karekökünü Bulma
 • Alt Konu 24 — Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma

LGS Matematik Konuları 4 : VERİ İŞLEME

(Yakında)

LGS Matematik Konuları 5 : OLASILIK

 • Alt Konu 25 — Olasılık Nedir?
 • Alt Konu 26 — Eş olasılıklı Olaylar

LGS Matematik Konuları 5 : ÜÇGENLER

 • Alt Konu 27 — Üçgenler — Tekrar
 • Alt Konu 28 — Üçgenler — Yükseklik, Kenarortay ve Açıortay
 • Alt Konu 29 — Üçgeni Katlayarak Kenarortay ve Açıortay Bulma
 • Alt Konu 30 — Üçgenin Kenar Uzunlukları ve Açıları
 • Alt Konu 31 — Pisagor Bağıntısı

LGS Matematik Konuları 6 : DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

 • Alt Konu 32 — Öteleme Hareketi
 • Alt Konu 33 — Yansıma Hareketi

LGS Matematik Konuları 7 : CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

 • Alt Konu 34 — Cebirsel İfadeler
 • Alt Konu 35 — Cebirsel İfadelerle İşlemler
 • Alt Konu 36 — 1. Dereceden Denklemler
 • Alt Konu 37 — Özdeşlikler

LGS Matematik Konuları 8 : EŞLİK VE BENZERLİK

 • Alt Konu 38 — Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Alt Konu 39 — Çokgenlerde Eşlik ve Benzerlik

LGS Matematik Konuları 9 : DOĞRUSAL DENKLEMLER

 • Alt Konu 40 — Doğrusal Denklemler ve Grafikleri
 • Alt Konu 41 — Doğrunun Eğimi

LGS Matematik Konuları 10 : EŞİTSİZLİKLER

 • Alt Konu 42 — Eşitsizlik Nedir?
 • Alt Konu 43 — Eşitsizlik Nasıl Çözülür?

LGS Matematik Konuları 11 : GEOMETRİK CİSİMLER

(Yakında)

LGS sınavının sayısal bölümünde 40 soru için öğrencilere verilen süre 80 dakikadır.

LGS sınavının sözel bölümünde 50 soru için öğrencilere verilen süre 75 dakikadır.

LGS Matematik soruları 8. sınıf Matematik dersi müfredatından çıkacaktır.

Liselere Giriş Sınavı Derslere Göre Soru Sayısı Dağılımı

LGS Sayısal Bölüm Soru Sayıları

 • 20 Matematik
 • 20 Fen Bilimleri

LGS Sözel Bölüm Soru Sayıları

 • 20 Türkçe
 • 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • 10 Yabancı Dil sorusu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.