2019 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları MEB

LGS Türkçe konuları 8. Sınıf Türkçe Konuları ile aynıdır. Öğrencilerimizin bu sınavda başarıyı yakalaması 8. sınıf türkçe konularına iyice hakim olmasına bağlıdır.

LGS Türkçe Konularına hızlıca bakmak istersek

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yazım (imla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Fiilimsi(Eylemsi)
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Vurgusu
 • Fiillerde Çatı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Söz Sanatları
 • Yazı (Metin) Türleri

şeklindedir.

LGS Türkçe Konuları 2019

Anlam Bilgisi

LGS Sözcükte Anlam
 • Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam, Yan Anlam,Mecaz Anlam, Terim Anlam)
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler
 • Kalıplaşmış Cümle Yapıları
LGS Cümlede Anlam
 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
 • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş ve Yakın Anlamlı, Zıt Anlamlı Cümleler)
 • Anlatımına Göre Cümleler (Tanım, İçerik, Üslup Cümleleri)
 • Cümle Yorumlama (Cümlede Konu, Ana Fikir, Yardımcı fikirler; Cümle Tamamlama ve Oluşturma, Örtülü Anlam)
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
 • Cümleye Hakim Olan Duygular
LGS Parçada Anlam
 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme,
 • Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
 • Anlatım Özellikleri
 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi ve Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Konu, Ana Fikir, Yardımcı Fikirler, Başlık, Anahtar Kelimeler, Duyular, Duygular)
 • Paragrafın Yapı Yönü (Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümleri; Paragraf Oluşturma ve Tamamlama)
LGS Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
LGS Yazım Bilgisi
 • Yazım (İmla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
LGS Dil Bilgisi
 • Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)
 • Cümle Vurgusu
 • Fiillerde Çatı (Etken, Edilgen, Geçişli, Geçişsiz Fiil)
 • Cümle Çeşitleri (Fiil, İsim Cümlesi; Kurallı, Devrik Cümle; Olumlu, Olumsuz Cümle; Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
LGS Anlatım Bozuklukları
LGS Edebi Türler ve Söz Sanatları
 • Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma)
 • Yazı (Metin) Türleri

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.