2019 KPSS Konuları ve Soru Dağılımı

ÖSYM tarafından yapılacak olan ve yüzbinlerce adayın katılacağı 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı Konuları hakkında bilgilendirme yazımızı detaylı okumalısınız. KPSS Sayısal Bölümde bulunan Matematik, Sayısal Mantık ve Geometri soruları genellikle adayların işlem yeteneğini ölçmeye yöneliktir. KPSS Sınavının Sözel Bölümde bulunan Türkçe ve Sözel Mantık soruları genellikle adayların anlama ve muhakeme gücünü ölçmeye yöneliktir. KPSS Sınav Konuları ve KPSS Soru Dağılımı aşağıdaki tabloda sizlere verilmiştir. KPSS Konuları 2018 ve 2017 yıllarına ait veriler verilmiştir.

Aşağıdaki tablodan KPSS Konuları Soru Dağılımlarını inceleyerek

  • KPSS konuları nedir?
  • KPSS Türkçe konuları nelerdir?
  • KPSS Matematik konuları nelerdir?

… gibi sıkça aklımıza gelen KPSS sınavı konuları hakkındaki sorulara cevap bulabiliriz.

2019 KPSS Konuları ve Soru Dağılımı

Ders KPSS Konuları 2018 KPSS Soru Dağılımı 2017 KPSS Soru Dağılımı
Türkçe Sözcükte Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Paragraf
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Yapı Bilgisi
Türkçe Ses Bilgisi
Türkçe Sözcük Bilgisi
Türkçe Cümle Bilgisi
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık Sıralama Soruları
Sözel Mantık Tablo Çizimi Gerektiren Sorular
Sözel Mantık Gruplandırma Soruları
Sözel Mantık Olasılık Soruları
Sözel Mantık Yön Soruları
Sözel Mantık Şekli Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular
Sözel Mantık Şema Çizdiren Sorular
Sözel Mantık Şifreleme Soruları
Matematik Temel Kavramlar (Sayılar)
Matematik Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Matematik Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Matematik Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Matematik Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Matematik Faktöriyel
Matematik Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Matematik Taban Aritmetiği
Matematik Denklem Çözme
Matematik Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Matematik Mutlak Değer
Matematik Üslü Sayılar
Matematik Kareköklü Sayılar
Matematik Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Matematik Oran Orantı
Matematik Sayı Problemleri
Matematik Kesir Problemleri
Matematik Sayfa Problemleri
Matematik Saat Problemleri
Matematik Yaş Problemleri
Matematik Yüzde Problemleri
Matematik Kar ve Zarar Problemleri
Matematik Faiz Problemleri
Matematik Karışım Problemleri
Matematik Hız Hareket Problemleri
Matematik İşçi ve Havuz Problemleri
Matematik Kümeler
Matematik Fonksiyonlar
Matematik İşlem
Matematik Modüler Aritmetik
Matematik Permütasyon
Matematik Kombinasyon
Matematik Olasılık
Sayısal Mantık Verilen bir kurala bağlı sorulan sorular
Sayısal Mantık Verilen Tablo ile ilgili Problem Soruları
Sayısal Mantık Asal Sayılar ve Bölünebilme ile ilgili sorular
Sayısal Mantık Ardışık Sayılar ile ilgili sorular
Sayısal Mantık Sözel Mantık tarzındaki Problem Soruları
Geometri Doğruda Açılar
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Açı Kenar Bağıntıları
Geometri Dik Üçgen
Geometri Açıortay
Geometri Kenarortay
Geometri Özel Üçgenler
Geometri Üçgende Alan
Geometri Üçgende Benzerlik
Geometri Çokgenler
Geometri Dörtgenler
Geometri Dikdörtgen
Geometri Kare
Geometri Paralelkenar
Geometri Eşkenar Dörtgen
Geometri Yamuk
Geometri Deltoid
Geometri Çemberde Açı
Geometri Çemberde Uzunluk
Geometri Dairede Alan
Geometri Analitik Geometri
Geometri Katı Cisimler

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.