Kimyanın Alt Dalları Nelerdir?

Kimya biliminin gelişmesiyle birlikte element, atom ve bileşik haldeki maddenin yapısını, bileşim özellikleri, bileşiklerin birbiriyle tepkimeye girmesi sonucunda bir kısım Kimyanın Alt Dallarını ortaya çıkmıştır. Böylelikle bileşikler kullanım alanları, sistemleri ve amaçlarına göre alt dallara ayrılmıştır. Kimyanın Alt Dalları kısaca açıklamaları ile aşağıda verilmiştir.

Organik Kimya : Karbon ve karbon bileşiklerini inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Anorganik Kimya : Organik kimyanın ilgilenmediği tüm bileşiklerle ilgilenen kimyanın alt dallarından biridir.

Analitik Kimya : Yapay ve doğal maddelerin tanınması, ayrıştırılması ile nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapan kimyanın alt dallarından biridir.

Fizikokimya : Atom ve atom altı taneciklerin özellikle kimyasal reaksiyonlardaki davranışlarını fiziksel kavramlar ve kanunlar çerçevesine inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Biyokimya : Canlı organizmalarda bulunan kimyasal maddeleri ve bunların organizmada rol aldıkları kimyasal olayları inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Sanayi Kimyası : Modern sanayide üretilen çimento, boya, deterjan, sabun, patlayıcı maddeler ve gübre gibi maddelerin üretim aşamalarını inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Elektrokimya : Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine ya da elektrik enerjisine dönüşümlerini inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Agrokimya : Tarım alanındaki kimyasal olayları inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Çevre Kimyası : Çevreye zararlı kimyasal maddeleri inceleyen ve alınması gereken önlemleri belirleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Farmasötik Kimya : Eczacılık alanında kullanılan ilaçların bulunması ve hazırlanması olaylarını kimyanın alt dallarından biridir.

Gıda Kimyası : Besin maddelerinin kimyasal yapılarını ve canlılardaki işlevlerini inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Jeokimya : Dünya üzerinde doğal olarak gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Nükleer Kimya : Atom altı tanecikler ve atom çekirdeğindeki değişimleri inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Teorik Kimya : Kimya biliminin teorik sebep-sonuç ilişkilerinin temellerini inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Termokimya : Kimyasal tepkimelerin ısı ile olan ilişkilerini inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Tekstil Kimyası : Her türlü iplik ve kumaş üretimi ve bunların boyanmasını inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Medikal Kimya : Hastalıkların tedavisinde kullanılan kimyasal maddeleri inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Polimer Kimyası : Kauçuk, selüloz ya da nişasta gibi doğal maddelerin; plastiklerde, boyalarda tutkallarda kullanılan yapay maddelerin karmaşık yapılarını ve oluşum biçimlerini inceleyen kimyanın alt dallarından biridir.

Kimyanın Alt Dalları Maddeler Halinde Kısaca

 • Analitik Kimya,
 • Biyokimya,
 • İnorganik Kimya,
 • Fiziko-kimya,
 • Organik Kimya,
 • Nükleer Kimya,
 • Farmosötik Kimya,
 • Teorik Kimya,
 • Supramoleküler Kimya,
 • Agrokimya,
 • Gıda Kimyası,
 • Çevre Kimyası,
 • Tekstil Kimyası,
 • Tıbbi (Medikal) Kimya,
 • Foto Kimya,
 • Termokimya,
 • Elektrokimya

Kimyanın alt dallarını oluşturan bu alt dallar hayatı kolaylaştırarak elementler ve bileşikler arasındaki faydalı bileşimlerin bir araya getirilmesiyle insan sağlığına ve doğaya faydalı işler yapımında kullanılmaktadır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.