Kaprekar Sayısı Nedir?

Kaprekar Sayısı Nedir : Kaprekar sayıları , 1949 yılında Hintli matematikçi Kaprekar tarafından tanımlanan sayılardır. n basamaklı bir t sayısının karesi alınıp sağdaki n basamağı solda kalan n-1 basamağa eklendiğinde sonuç yine t sayısını veriyor ise bu sayı kaprekar sayısı olarak değerlendirilir.

Örnek : 45 , iki basamaklı sayısı bir kaprekar sayısı mıdır?

45² = 2025, sağdan iki basamak 25 , soldan iki basamak 20.

Bu iki sayının toplamı 20+25=45 yani sayının kendisidir. Bundan dolayı 45 sayısı kaprekar sayısıdır.

Örnek : 55 , iki basamaklı sayısı bir kaprekar sayısı mıdır?

55² = 3025, sağdan iki basamak 25 , soldan iki basamak 30.

Bu iki sayının toplamı 30+25=55 yani sayının kendisidir. Bundan dolayı 55 sayısı kaprekar sayısıdır.

Örnek : 297 , üç basamaklı sayısı bir kaprekar sayısı mıdır?

297² = 88209, sağdan üç basamak 209 , soldan iki basamak 88.

Bu iki sayının toplamı 88 + 209 = 297 yani sayının kendisidir. Bundan dolayı 297 sayısı kaprekar sayısıdır.

Örnek : 2728 , dört basamaklı sayısı bir kaprekar sayısı mıdır?

2728² = 7441984, sağdan üç basamak 1984 , soldan iki basamak 744.

Bu iki sayının toplamı 744 + 1984 = 2728 yani sayının kendisidir. Bundan dolayı 2728 sayısı kaprekar sayısıdır.

Kaprekar Sayı Örnekleri : 1, 9, 45, 55, 99, 297, 703, 999, 2223, 2728, 4879 sayıları da diğer bazı Kaprekar  sayılarına örnek sayılardır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.