ISO 216 Standartı

ISO 216, dünyanın çoğu ülkesinde kullanılan kâğıt boyutlarının standartlarını belirleyen ISO kısmıdır.

Standart ilk olarak DIN tarafından DIN 476 adıyla 1922 yılında Almanya’da kabul edildi. Bu boyutların bazıları Fransızlar tarafından icat edilmişti, ancak sonradan unutulmuştu.

ISO 216 iki tür kâğıt boyu tanımlar: A ve B. Bir de ISO 269’da tanımlanan, zarflar için C serisi vardır.

A Serisi Kağıt Boyutları

A0 kağıdın kapladığı alan, yuvarlama öncesinde, tam olarak bir metrekare (m²)’ye eşittir. A1 kağıdının uzun tarafı A0’ın kısa tarafına eşit, kısa tarafı ise A0’ın uzun tarafının yarısına eşittir (yine, en yakın milimetreye yuvarlama yapılır). Bu şekilde, bu seride her kâğıt bir öncekinin yarı alanına eşit bir alana sahiptir. En sık kullanılan kâğıt boyu A4’tür (210 × 297mm).

B Serisi Kağıt Boyutları

B serisindeki her kâğıdın eni ve boyu (dolayısıyla da alanı), A serisindeki aynı numaralı kâğıt ile ondan bir sonraki büyük kağıdın eni ve boyunun geometrik ortalaması şeklinde tasarlanmıştır.

C Serisi Kağıt Boyutları

C serisindeki biçimler, B ve A serisindeki aynı numaralı kâğıtların geometrik ortalamasıdır (örneğin, C2, B2 ve A2’nin geometrik ortalamasıdır). C serisi biçimleri genelde zarflar için kullanılır. Örneğin, bir A4 sayfası bir C4 zarfına konabilir. Veya bir A4 sayfası ortasından ikiye katlandığında, yani A5 boyutuna getirildiğinde, bir C5 zarfına sığar.

Standartta belirlenen tolerans değerleri şöyledir:

  • 150mm’ye kadar olan boyutlarda ±1.5mm,
  • 150 ile 600mm arasındaki uzunluklarda ±2mm ve
  • 600mm üzerindeki uzunluklarda ±3 mm.

A, B, C Serilerinin Boyut Olarak Karşılaştırması

Milimetre ve inç birimlerine göre ISO/DIN kâğıt boyutları
A Serisi Biçimler B Serisi Biçimler C Serisi Biçimler
boyut mm inç mm inç mm inç
0 841 × 1189 33,1 × 46,8 1000 × 1414 39,4 × 55,7 917 × 1297 36,1 × 51,1
1 594 × 841 23,4 × 33,1 707 × 1000 27,8 × 39,4 648 × 917 25,5 × 36,1
2 420 × 594 16,5 × 23,4 500 × 707 19,7 × 27,8 458 × 648 18,0 × 25,5
3 297 × 420 11,7 × 16,5 353 × 500 13,9 × 19,7 324 × 458 12,8 × 18,0
4 210 × 297 8.3 × 11,7 250 × 353 9.8 × 13,9 229 × 324 9.0 × 12,8
5 148 × 210 5,8 × 8,3 176 × 250 6,9 × 9,8 162 × 229 6,4 × 9,0
6 105 × 148 4,1 × 5,8 125 × 176 4,9 × 6,9 114 × 162 4,5 × 6,4
7 74 × 105 2,9 × 4,1 88 × 125 3,5 × 4,9 81 × 114 3,2 × 4,5
8 52 × 74 2,0 × 2,9 62 × 88 2,4 × 3,5 57 × 81 2,2 × 3,2
9 37 × 52 1,5 × 2,0 44 × 62 1,7 × 2,4 40 × 57 1,6 × 2,2
10 26 × 37 1,0 × 1,5 31 × 44 1,2 × 1,7 28 × 40 1,1 × 1,6

 

ISO 216 boyutları
(mm × mm)
A Serisi
A0 841 × 1189
A1 594 × 841
A2 420 × 594
A3 297 × 420
A4 210 × 297
A5 148 × 210
A6 105 × 148
A7 74 × 105
A8 52 × 74
A9 37 × 52
A10 26 × 37
B Serisi
B0 1000 × 1414
B1 707 × 1000
B2 500 × 707
B3 353 × 500
B4 250 × 353
B5 176 × 250
B6 125 × 176
B7 88 × 125
B8 62 × 88
B9 44 × 62
B10 31 × 44
C Serisi
C0 917 × 1297
C1 648 × 917
C2 458 × 648
C3 324 × 458
C4 229 × 324
C5 162 × 229
C6 114 × 162
C7/6 81 × 162
C7 81 × 114
C8 57 × 81
C9 40 × 57
C10 28 × 40
DL 110 × 220

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.