İletişim türlerine birer örnek yazınız.

Sözlü iletişim:

 • Cevap: Konuşarak iletişim kurmaktır. Mesela telefonda konuşarak iletişim kurma.

Sözsüz iletişim:

 • Cevap: Jest ve mimiklerle kurulan iletişimdir. Mesela bakkala girdiniz emek var mı diye sordunuz bakkal da size bakıp kafasını yukarı kaldırdı. Anlarsınız ki ekmek yoktur.

Yazılı iletişim:

 • Cevap:  Mektup yazarak kurulan iletişim bu tür iletişime örnektir. Duygu ve düşünceleri yazı yoluyla karşıdakine iletmek ve iletişim kurmaktır.

İçinde iletişim sözcüğü geçen bir cümle kurunuz

İçinde iletişim sözcüğü geçen bir cümle kurunuz, bu cümleden hareketle iletişimin ne olduğuna ilişkin tahminlerde bulununuz

İletişim; Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır

Çevremizle iyi ilişkiler kurmamız onlarla iyi iletişim kurmamıza bağlıdır. Bu cümleden hareketle iletişim için şunu söyleyebilirim:

İletişim cümleleri;

 • İletişim araçlarını sınıfta öğrendik.
 • İletişim kuramadığı için derdini anlatamadı.
 • İnsan farklı şekillerde iletişim kurabilir.
 • İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir.
 • Dil bir iletişim aracıdır.
 • Takımda iletişim olmadığı için yenildik.
 • İletişim kuramadıkları için çok merak etmiş.
 • İletişim insanlar arasında anlaşmayı sağlar.
 • İletişim insanların sorunlarını çözer.
 • İletişim sosyalleşmenin en önemli öğesidir
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.