İki sayının toplamları 16, farkları ise 8 olduğuna göre bu sayıların karelerinin farkı kaçtır?

Soru : İki sayının toplamları 16, farkları ise 8 olduğuna göre bu sayıların karelerinin farkı kaçtır?

Soruda toplamları ve farkları verilen sayıların karelerinin farkı sorulmuş. İki sayının karelerinin farkı zaten toplamları ve farklarının çarpımıyla bulunur.

İlk sayıyı a ikinci sayıyı b şeklinde düşünürsek ;

İki kare farkı :  a2 – b2 = (a – b).(a + b) = 8. 16 = 128

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.