Hukuk Fakültesi bölümü mezunları ne iş yapar?

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin İş Olanakları yazısı Avukat Samet Can ASLAN tarafından kaleme alınıp hukukiblog sitesinde yayınladığı bir yazıdır

Giderek artan hukuk fakültelerinin sayısı, ülkemizde 100’ü aşmıştır. Artan hukuk fakülteleri, her eğitim yılı sonunda, hukuk camiasına yeni hukukçular kazandırmaktadır. Hal böyleyken Hukuk Fakültesi mezunlarının yalnızca avukatlık yahut hakim ve savcılık değil de diğer alanları tanıyarak kariyerine bu yönde devam etmesi için bazı çalışmalar yapması gerekebilir.

Peki Hukuk Fakültesi Mezunları Ne İş Yapar?

Aslen “Hukuk her kapıyı açar.” sözü yanlış değildir. Hukuk, niteliği itibariyle yaşamın her alanında, tabiri caizse damarlarında uygulama alanı bulmaktadır. Dolayısıyla, hukuk fakültesinden mezun olan birey, hukukun temas ettiği hemen hemen her alanda görev alabilmektedir. Buna karşın bu makale müstakbel meslektaşlara genel itibariyle alternatifleri göstermek, hukuk fakültesi mezunlarına naçizane rehberlik etmek adına hazırlanmıştır.

Hukuk Fakültesi  AVUKATLIK

× Yazılı Sınav
× Sözlü Sınav
√ Staj Dönemi

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslektir. Bireylerin avukatlık mesleğine kabul edilebilmeleri için aşağıdaki şartları bir arada taşımaları gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk
  fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan
  derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
 • Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
 • Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,
 • Avukatlık Kanunu’na göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.
Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu belirtmek gerekir.

Avukatlar, meslek kuruluşu olarak Türkiye Barolar Birliği‘ne bağlıdır.

  DANIŞMANLIK & HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

? Yazılı Sınav
? Sözlü Sınav
? Staj Dönemi

Danışmanlık ve hukuk müşavirliği, genel olarak tanımlamak gerekirse, kurum içerisinde avukatlık görevini icra eden kişilerin görüş veya içtihat danıştığı, görev yaptığı kurumun tesis ettiği işlemlerin hukuka uygunluğu hakkında görüş bildiren kişilerdir.

Çeşitli kurumlar, bünyesinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda görev alabilmek için, ilgili kurumun aradığı şartları taşımak gerekmektedir. Her kurum için spesifik şartlar yer alabileceğinden ötürü, bu hususta daha fazla açıklama yapılmayacaktır.

  HAKİMLİK & SAVCILIK

√ Yazılı Sınav
√ Sözlü Sınav
√ Staj Dönemi

Cumhuriyet Savcısı, suç işlendiğine dair haberin kendisine ulaşması ile devlet adına araştırma ve soruşturma yapan, kamu davasının açılmasını gerektiren şartların mevcudiyeti halinde dava açan ve yürüten, mahkemelerin vermiş olduğu kararları yerine getiren ve kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapma durumunda olan, yargı erki içinde yer alan ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlileridir. Savcılar, ceza yargılamalarında iddia makamı adına hizmet etmektedirler.

Hakim, davalara bakıp hüküm vermek, suçluları cezalandırmak, kısacası kanunları uygulayarak adaleti gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapma durumunda olan, yargı erki içinde yer alan ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlileridir.

Bu konuda kapsamlı bilgiye Hakimlik & Savcılık Mesleğine Giriş Süreci başlıklı makale aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

  NOTERLİK

× Yazılı Sınav
× Sözlü Sınav
√ Staj Dönemi

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Ayrıca ”Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak” hükmüyle noterlerin görevlerinin genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca Noterlik bir kamu hizmetidir.

Hukuk fakültesi mezunu kişiler, noter olmayı hedeflediği takdirde, noterlik belgesi almalıdır. Noterlik belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilmektedir. Noter belgesinin alınmasını takiben Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan Münhal Bulunan Noterliklerin İlanlarının takip edilmesi gerekmekte.

Noterlik mesleğine girebilmek için noterlik stajının tamamlanması suretiyle noterlik belgesi alınması şarttır. 

Buna karşın adlî yargı hâkimlik yahut savcılıklarına veyahut hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargı hâkimlik veya savcılıklarına atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından muaf olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tâbi değildirler.

Noterler, meslek kuruluşu olarak Türkiye Noterler Birliği‘ne bağlıdır.

  KAYMAKAMLIK

√ Yazılı Sınav
√ Sözlü Sınav
√ Staj Dönemi

Kaymakam, 657 sayılı devlet memurları kanunundaki mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına mensup olarak, kamu hizmetinde bulunan kişidir.

Kaymakam, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari teşkilat yapısında bir ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan ve bu ilçede yönetimi aracısız bir şekilde temsil eden ve bu ilçenin en yetkili kamu görevlisi ve ilçenin kolluk amiridir.

Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi mezunları da ihdas edilmektedir. Bunun için adayların KPSS ye girme zorunluluğu kaldırılmış ve ÖSYM nin yapacağı açık uçlu yazılı sınavını ve Bakanlığın yapacağı mülakatı geçerek başarılı olmaları gerekmektedir.

  YASAMA UZMAN YARDIMCILIĞI

√ Yazılı Sınav
√ Sözlü Sınav
√ Eğitim

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatında, Yasama Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere ihtiyaca göre açılan giriş sınavları ile hukuk fakültesi de dahil çeşitli öğrenim dallarında mezun “Yasama Uzman Yardımcısı” unvanlı personel istihdam edebilmektedir.

Yasama Uzman Yardımcıları, birim amirleri ve refakatinde çalıştığı Yasama Uzmanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

Yasama Uzmanları ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yerine getirmek, TBMM’nin yasama, denetim ve dış ilişkiler faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve TBMM Başkanlığınca yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür.

Yasama Uzmanları ve Yasama Uzman Yardımcıları, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Bütçe Başkanlığı, Araştırma Hizmetleri Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığında görevlendirilir.

  ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILIĞI

√ Yazılı Sınav
√ Sözlü Sınav
√ Staj Dönemi

Mahkemede, yargısal ve idari çalışmalara yardımcı olmak üzere yeterli sayıda raportör görevlendirilmiştir. Halihazırda Mahkemede raportör ve raportör yardımcıları bulunmaktadır.
Mahkemede raportör olabilmek için aşağıdaki şartlardan birini taşımak gerekir:

 • Mesleklerinde en az beş yıl başarıyla çalışmış adli veya idari hâkim ya da savcı veya Sayıştay denetçisi, başdenetçisi ya da uzman denetçisi olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dallarında doçent, yardımcı doçent ya da doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi olmak.
 • Adaylık süresi hariç, en az beş yıl başarıyla çalışmış raportör yardımcısı olmak.

Raportörler, idari yönden Başkana bağlı olup, görevlerini hâkimlik teminatına uygun olarak yerine getirirler.

  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

√ Yazılı Sınav
√ Sözlü Sınav
√ Staj Dönemi

İcra müdürü, hukuk mahkemelerinin kararlarını yerine getirilmesini, ceza mahkemelerinin vekalet ücreti tahsiline yönelik kararlarının ve idare mahkemelerinin yargılama giderinin tahsiline yönelik kararlarının yerine getirilmesini; İlâm niteliğinde sayılan belgelerin yerine getirilmesini; ilâm veya ilâm hükmünde belge olmaksızın, ilamsız takip, rehnin paraya çevrilmesi ve ilamsız tahliye takiplerinin yerine getirilmesini sağlayan icra dairesinin en önemli unsurudur.

Her ne kadar hukuk fakültesi mezunları tarafından fazla tercih edilmese de, icra müdürlüğü adaylar açısından alternatif mesleklerden biridir.  İcra müdürleri hukuk veya adalet meslek yüksek okulu mezunu 35 yaşını doldurmamış kişilerden icra müdür yardımcılığı yazılı sınavı ve akabinde mülakatla belirlenmektedir.

  YÖNETİCİLİK

? Yazılı Sınav
? Sözlü Sınav
? Staj Dönemi

Yönetici, yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eş güdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür.

Hukuk fakültesi mezunları, aldıkları geniş hukuk formasyonu sayesinde, sıklıkla özel sektörde yönetici statüsünde görevler almaktadır. Özel kurumlar hukuk müşavirliği mesleğinin yanında yönetici kadrolarında da ilgili alanda deneyimin yanında, yeterli hukuk bilgisinin bulunmasını beklemektedir.

  AKADEMİSYENLİK

√ Yazılı Sınav
√ Sözlü Sınav
√ Staj Dönemi

Akademisyenlik, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında öğretimi gerçekleştiren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır.

Gerek hukuk eğitimi, gerek lisans düzeyinde diğer eğitimler kapsamında hukuk formasyonuna sahip akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk fakültesi mezunlarının tercih edebileceği akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır.

Akademisyenlik mesleği kapsamında, lisans eğitimini takiben atılacak adımları sıralamak gerekirse;

 1. Yüksek Lisans Eğitimi
 2. Doktora
 3. Yardımcı Doçentlik
 4. Doçentlik
 5. Profesörlük

Önemle belirtmeliyim ki, hukuk mezununun çalışabileceği meslekler yalnızca sayılanlarla sınırlı değildir. Hukuk fakültesi mezunu, almış olduğu geniş hukuk formasyonuyla birçok kamu kurumunda yahut özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışabilir.
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.