Hikâye edici metinlerde; zaman, mekân, şahıs ve olay unsurları bulunur.” diyen birinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

Masal, hikaye gibi türler olaya bağlı edebi metinler arasındadırlar. Bu doğrultuda hikaye metinleri bir olay ve durum çerçevesinde yer, zaman ve kişi unsurlarını da içerisinde bulundurarak bir plan üzerine okuyucunun zihninde hikayeyi oluşturma üzerine kurulu metinlerdir.

“Kaynatılmış Tohum” metni hikaye türündeki edebi metinlerden bir tanesidir. Olay içerisinde kişiler, durum, yer ve zaman unsurları bulunmaktadır. Bu doğrultuda serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşan bir olay bulunmaktadır.

“Hikâye edici metinlerde; zaman, mekân, şahıs ve olay unsurları bulunur.” diyen birinin bu düşüncesine bu açıdan katılabiliriz.

Hikâye edici metinlerde; zaman, mekân, şahıs ve olay unsurları bulunur.” diyen birinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

Hikayeler, gerçek ya da gerçeğe yakın olan olayların belli bir olay örgüsüne bağlı kalarak yazılmasıyla meydana gelir. Hikaye edici metinler, hikayelerin oluşturulduğu olay ve olay örgüsü olan metinlerdir.

Hikaye edici metinler hikaye özelliği taşır. Zaman, mekan, şahıs ve olay unsurları bulundurur. Bu nedenle, bir hikayenin olay örgüsü ve zaman, mekan, şahıs ve olay unsurları vardır diyen biri doğruyu söyler.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.