Geometri Kitabındaki Atatürk Tarafından Türkçeye Çevrilen Terimler Nelerdir?

Bu yazımızda ” Geometri Kitabındaki Atatürk Tarafından Türkçeye Çevrilen Terimlerden Örnekler Yazınız. ” sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

Mustafa Kemal, harf inkılabından sonra yeni kavramlar ortaya koymak bakımından Geometri kitabı yazmıştır. Bu kitapta yeni terimlerden bahsetmiştir.

Geometri kitabındaki Atatürk tarafından Türkçeye çevrilen terimler şu şekildedir:

 • Bu’ud / boyut
 • kaaide / taban
 • seviye / düzey
 • mekan / uzay
 • ufkî / yatay
 • mukavves / eğri
 • satıh / yüzey
 • şâkulî / düşey
 • hat / çizgi
 • kutur / çap
 • amûd / dikey
 • faraziye / varsayım
 • nısf-ı kutur / yarıçap
 • va’zîyet / konum
 • mahrut / koni
 • kavis / yay
 • mustatîl / dikdörtgen
 • müsavi / eşit
 • muhit-i daire / çember
 • muhammes / beşgen
 • müştak / türev
 • mecmû / toplam
 • mesâha-i sathiyye / alan
 • zâviye / açı
 • nisbet / oran
 • tenasüb / orantı
 • re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar
 • zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar
 • kaim zaviyeli müselles / dik üçgen
 • şibh-i münharif / yamuk
 • müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ / eşkenar üçgen
 • müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn / ikizkenar üçgen
 • dılı / kenar
 • muvazi / koşut
 • menşur / prizma
 • hattı mail / eğik
 • veter / kiriş
 • re’s / köşe
 • zaviyei hadde / dar açı
 • hattı munassıf / açıortay
 • muhit / çevre
 • murabba / kare

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.