Eleman sayısı 4 olan bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır?

Öz alt küme Sayısı : n elemanlı bir kümenin kendisi dışında kalan bütün alt kümelerine öz alt küme denir. Öz alt küme sayısı 2n-1 ile hesaplanır.

x elemanlı bir kümenin kendisi dışında kalan tüm alt kümelerine öz alt küme adı verilir.

2n-1 formülü ile hesaplanır.

Örnek : Eleman sayısı 4 olan bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır?

• S(A) = 4

• İki üzeri dört = 16

öz alt küme sayısı = 16 – 1 = 15

Soru karşımıza aşağıdaki şekildeki gibi de gelebilirdi.

Örnek : Öz alt küme sayısı 15 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır?

Alt Küme Sayısı = 15 + 1 = 16

Kümenin Elaman Sayısı : 4

 

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.