“Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz?

Bu yazımızda ” Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz? ” sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

“Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözü ile edebiyatın ne kadar önemli olduğunu ve kapsamının ne kadar derin olduğunu anlarız.

Edebiyat insanlık tarihi süresince sürekli olarak gelişmiş ve var olan her kültürde ortaya çıkmış bir daldır.

Tarih boyunca yazarlar edebiyat yoluyla toplumları içerisindeki olayları anlatarak yaşadığı toplumu yani kendi insanını betimlemiştir. Bu betimleme sayesinde kendi toplumunu yansıtan eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu eserler toplumun aynası niteliğinde olmuştur. Bu sebep ile “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözü çok yerinde bir sözdür.

Bir aşk romanında bile aslında o dönemin siyasal, kültürel, ekonomik yapısıyla ilgili çok önemli bilgiler verdiğini anlayabilirsiniz. Bu sebep ile büyüklerimizin dediği gibi bir dönemi tanımak istiyor isen o döneme ait edebi eserleri okumalısın. Bu yüzden tarihçiler ve araştırmacılar bir dönemi derinlemesine inceleme altına aldıklarında sadece bulgular ile yetinmeyip o döneme ait tüm eserleri irdelerler.

Edebiyat, insanlık tarihi var oldukça toplumun aynası olma görevini üstlenecek bir daldır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.