Ebe olmak isteyen kişiler hangi özellikleri taşımalıdır?

Ebe olmak isteyenlerin;

  • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  • Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
  • Sorumluluk duygusu yüksek,
  • Çabuk ve doğru karar verebilen,
  • Temiz, dikkatli, titiz,
  • Tedbirli, tertipli,
  • Şefkatli, sevecen,
  • Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı

kimseler olmaları gerekir. Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.