Durum Hikayesi Nedir? Durum Hikayesinin Temsilcileri Kimlerdir?

Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk Edebiyatı türleri arasına giren hikaye, olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. Olay örgüsü etrafında, yer, zaman ve kişi unsurlarından oluşarak gerçek ya da gerçeğe yakın olayların tamamının ya da bir bölümünün aktarıldığı türlerdir.

Durum hikayesi, herhangi bir olayın sadece bir kesitinin durum olarak aktarıldığı hikayelerdir. Olay örgüsü bulunsa da okuyucunun hayal gücüne havale edilerek sadece durum aktarılır. Durum hikayesinde okuyucunun hayal gücünden yararlanma söz konusudur. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Durum hikayesinin temsilcileri, dünyada Rus yazar Anton Çehov’dur. Ülkemizde ise temsilcileri Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır. Bu yazarlar durum hikayesi türünde önemli eserlere sahip olarak rüştünü ispatlamış isimlerdir.

Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz Belli bir sonucu da yoktur. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Bu tarzın dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov Tarzı Hikâye” de denir.

Bizdeki en güçlü temsilcileri : Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dır

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.