Rodos Heykeli

Rodos heykeli, Rodos adasında bulunan Rodos şehrindeki liman girişinde bulunduğuna inanılan, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen, Yunan tanrısı olan güneş tanrısı Helios’un görkemli heykelidir. Rodos adasında yaşayanların, MÖ. 305-304 yılları arasında yapılan kuşatmadan kurtulunca yaptırdıkları düşünülüyor. Heykel heykeltıraş Lindoslu Khares tarafından yapılmıştır. 32 metre yüksekliğinde olan heykel, tunçtan yapılmıştır.

Liman girişinde bulunan heykelin bacaklarının arasından o dönemde gemilerin geçtiği söylenmektedir. MÖ. 225-226 yıllarında yıkıldığı düşünülen heykelin, uzun yıllar yan yattığı söyleniyor. Adanın girişinde bulunan heykelin liman kapısı görevini gördüğü bilinmektedir. Söylenenlere göre, iki iskeleyi birbirine bağlama görevi üstlenmişti. Yine de o dönemin teknolojisinin böyle görkemli bir heykelin yapımına uygun olmadığı düşünülmektedir. 56 yıl boyunca yerinde kalan heykel için Pliny, “Evet yerde yatıyor ama yine de muhteşem.” ifadesini kullanmıştır. Heykel Rodos adasının birliğini simgelemesi açısından da önemlidir.

Rodos heykelinin tarihsel gelişimi

Antik Yunan döneminde belli güçlere sahip kent devlet sistemi bulunmaktaydı. Lindos, Kamiros, Lalysos’la birlikte Rodos dört ada devleti arasındaydı. MÖ. 408 tarihinde ada devletlerinin anlaşmasıyla, Rodos başkent yapılmış, aralarında birlik kurulmuştur.

Bu yüzden ekonomik yönden kalkınmışlar. Mısır’la ticari ilişkiler gelişmişti. Makedonyalı Antigonid’lerin MÖ. 305 tarihinde Mısırla olan birliği bozmak için kenti kuşatmalarıyla savaş dönemi başlamıştır. MÖ. 304 tarihinde barış yapılarak, birliğin yeniden sağlanmasıyla askeri malzemeler eritilerek heykelin yapımında kullanılmıştır. Buradan elde edilen gelirle ada halkı, güneş tanrısı Helios için bu heykelin yapımına karar vermiştir. Heykelin yapımı 12 yıl sürmüştür. MÖ. 282 yılında bitirilen heykel, MÖ. 226 yılında meydana gelen şiddetli depreme kadar ayakta kalmıştır. Kent depremden dolayı yıkılmış, heykel dizlerinden kırılmıştır. Mısır kralı 3. Ptolemy’den şehrin yenilenmesi için yardım isteyen ada halkı, bir kahinin heykelin yapımının yasaklanması için ortaya attığı kehaneti sonrasında istedikleri yardımı alamamıştır. Bu sebeple heykel tam 900 yıl yerde kalmıştır. Suriyeli bir Yahudi’nin heykeli satın almak istemesine kadar, sadece bir kalıntı olan heykel, tam 900 deveyle birlikte taşınmıştır. Heykelin sonrası bilinmiyor. Heykelin şekli tam olarak bilinmiyor. Yapılan çizimler anlatılanlardan yola çıkarak hazırlanmış. New York’ta bulunan Özgürlük Heykeli’ni de Fransız Auguste Bartholdi  bu heykelden esinlenerek yapmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.