Babilin Asma Bahçeleri

Babilin Asma Bahçeleri, günümüzde dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiş, yeri tam olarak bilinmeyen bir yerdir. Günümüze ulaşmamış olan, sadece tarihte anlatıldığı kadar bilgi sahibi olduğumuz bu yerin, Irak’taki Babil’in eski şehir yerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. M.Ö. 450 yılında Herodot tarafından söylenmiş olan ”Babil, yeryüzünde bilinen diğer şehirlerin ihtişamından üstündür.” sözü, buranın muhteşem güzelliğini ortaya koymaktadır. Babil şehrinin kayıtlarında bahçelerden bahseden bir kayıt bulunamamıştır. Bu konuda yapılan arkeolojik kazılardan da olumlu sonuç alınamamıştır.

Babilin Asma Bahçeleri hakkında söylenen rivayetler nelerdir?

  • Bir rivayete göre, M.Ö. 810 yıllarında Asur kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır.
  • Diğer bir rivayete göre, Babil’in kralı 2. Nebukadnezar tarafından eşi olan kraliçe Amytis için meydana getirilmiştir. Bir kralın kızı olan eşinin, ülkesine duyduğu özlemi sona erdirmek amacıyla yapılmıştır.

Babilin Asma Bahçeleri hangi özelliklere sahiptir?

Kurulan şehrin içerisine bahçeler, suların aktığı teraslar, yapay dağlar yaptırılmıştır. M.Ö. 1. yüzyılda Yunanlı ünlü coğrafyacı Strabo tarafından söylenen, bahçelerin birbiri üzerinde yükselmiş kübik direklerden oluşan yapısı bu konuda bilgi sahibi olmamıza neden olmuştur.

İçleri toprakla doldurulmuş çukurlarda, ağaçlar yetiştirilmiştir. İçerdeki taraçalar, sütunlar ve kubbeler asfalt ve pişmiş tuğlalardan oluşturulmuştur. Fırat nehrinden suyu yukarıya çıkarmak için, zincir pompalar kullanılmış. Biri aşağıda, diğeri yukarıda bulunan iki volan üzerindeki kovalarla, nehirden su doldurulup, yukarıya havuza boşaltılıyordu. Böyle taşınan su bahçelerin sulanmasını sağlamak için, teraslardan akıtılmıştır. Yunanlı Diodorus ise, bahçelerin 120 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde ve 25 metre yükseklikte olduğunu açıklamıştır. Ninova’da bulunan Asurbanipal kitaplığındaki çivi yazılı tabletlerde Babil’in 53 tane büyük, 650 küçük 750 tapınaktan, 2 ayin yolundan, 360 tane sunaktan, 24 tane büyük caddeden ve 3 kanaldan oluştuğunu anlamaktayız. Şehrin dörtgen bir planla inşa edildiği, biri içte, diğeri dışta olan 16,5 km uzunluğunda 2 adet surla çevrili olduğunu, şehrin etrafında su hendeklerinin bulunduğuda bu tabletlerde belirtilmektedir. Pers kralı Keyhüsrev tarafından Babil’in fethedilmesi, bu bahçelerin sönmesine ve M.S. 5.-6. yüzyıllarda kumlara gömülerek, kum dağı haline gelmesine neden olmuştur. Bu şehrin kalıntıları, 20 yüzyıldaki kalıntılarda ortaya çıkarılmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.