Doğal Sayı Nedir? Doğal Sayılar Hakkında Bilgi

Doğal sayılar nedir, nasıl bulunur? Doğal sayı kümesi nedir? Doğal sayılar kümesinde işlemler nasıl yapılır? İşte doğal sayı ile ilgili bilgiler.

Doğal Sayı Nedir : 0’dan sonsuza kadar olan sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar negatif sayı değeri almazlar, kesirler ve ondalık sayılar doğal sayılar kümesine dahil değildir. Doğal sayılar kümesi “N” harfi ile ya da “D” harfi ile gösterilir.

N = {0, 1, 2, 3, 4, … , n , …} doğal sayılar kümesinin gösteriliş şeklidir.

Tek basamaklı doğal sayılar nelerdir?

Tek basamaklı doğal sayılar aynı zamanda rakamlardır. Rakam ise, sayıları oluşturan birimdir. Rakamları şöyle sıralayabiliriz: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Çift Basamaklı doğal sayılar nelerdir?

İki basamaklı olan doğal sayılara çift basamaklı doğal sayılar denir.

10,11,12,…..,99 kadar giden sayılardır. Toplam 90 tane çift basamaklı doğal sayı vardır.

Çift doğal sayı nedir?

İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar denir.

Örneğin: 0 ,2 , 4 , 6 , 8 , …

Çift doğal sayılar “2n” biçiminde gösterilir.

Tek doğal sayı nedir?

Çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.

Örneğin: 1, 3 , 5 , 7 , 9 , …

Tek doğal sayılar “2n+1” biçiminde gösterilir.

Doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki fark nedir?

Doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki fark şudur; Doğal sayılar “0” dan başlarlar, sayma sayıları ise “1” itibaren başlarlar. Sayma sayılarına sıfır dahil değildir.

Doğal sayılar kaça kadardır?

Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza dek giderler. Doğal sayıların sonu yoktur.

Sayma sayıları nedir?

Sıfır dışında kalan tüm doğal sayılar sayma sayılarıdır. “1,2,3,4,…” gibi.

Doğal sayılar sıfırdan (0) başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılar kümesidir. Sayma sayılarına 0 (sıfır) sayısını eklersek doğal sayılar oluşur.

Doğal Sayıların Özellikleri

Doğal sayıların özelliklerini daha anlaşılabilir hale getirmek için madde madde özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

  • Doğal sayılar 0’dan başlar.
  • Doğada karşılıkları bulunan tüm sayılara denir.
  • Doğal sayıların aralarında 1’er fark bulunur.
  • Doğal sayıların matematiksel sembolü “N” harfidir.
  • Sayı doğrusunun her zaman sağ tarafında yer alırlar.
  • Doğal sayılar sonsuza kadar gider.

Doğal sayılar için 0’dan başlayıp sonsuza kadar gittiğini söyledik. Matematikte doğal sayılar kümesi “N” ile gösterilir.

Doğal sayılar denmesinin sebebi doğada görüp tanıdığımız sayılar olduğu için bu isimle anılmıştır. Doğal sayılar kümesi “0” ve pozitif tüm sayıların olduğu kümedir.

Doğal Sayılar N ile gösterilir ve sayı doğrusunun negatif değerlerini almazlar.

Bazı kaynaklarda “0” doğal sayı olarak alınmaz. Matematikte hala sıfırın bir doğal sayı alınıp alınmayacağı tartışma konusudur, ancak eğer cebirsel işlemler  yapılmak isteniyorsa “0” sayısının doğal sayı olarak alınması elbette avantaj sağlayabilir.

Matematiğin diğer dallarında da problem hangi durumda daha kolay ifade edilebilecekse doğal sayılar kümesi de o şekilde alınır.

İki Doğal Sayı Arasındaki Sayıların Sayısını Bulma

İki doğal sayı arasındaki sayıların sayısını bulmak için aşağıdaki formül kullanılır.

ÖRNEK 1: 5  ile 15  arasında  kaç  doğal  sayı  vardır?

ÇÖZÜM:  15-5=10

10-1=9 tane  doğal  sayı vardır

ÖRNEK 2: 305  ile  601 arasında  kaç  doğal  sayı vardır?

ÇÖZÜM:  601-305= 296

296-1=295 tane  doğal  sayı  vardır.

ÖRNEK 3: 447 ile  567  arasında  kaç  doğal  sayı  vardır?

ÇÖZÜM : 567-447=120

120-1=119 tane doğal  sayı  vardır.

Kurallar

Her doğal sayı:

  • Solundaki sayıdan büyük,
  • Sağındaki sayıdan küçüktür.

Doğal Sayılarda Sıralama

Basamak sayısı diğerinden büyük olan sayı diğerinden büyüktür.

Basamak sayıları aynı ise; en büyük basamaktan başlanarak sırayla aynı adlı basamaklar karşılaştırılır. Aynı basamaktaki sayılardan hangisi büyükse o sayı büyüktür.

Doğal Sayı Kümesi ve İşlemler

Doğal sayılar kümesi: {0, 1, 2, 3, 4, …} olarak gösterilir. Bu kümenin her bir elemanı doğal sayıdır. Doğal sayılarda dört işlem yapılır. Bu dört işlem toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemleridir.

Çıkarma: Çıkarma işlemi de aynı şekilde toplama işlemine benzer şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin: 46 – 17=29 işleminde 6’dan 7’yi çıkarabilmek için soldaki 4’ten bir onluk ödünç alınır ve 16’dan 7 çıkarılır 9 yazılır. 4’te bulunan bir onluk gittiği için kalan 3’ten 1 çıkarılır ve 2 yazılır.

Çarpma: Çarpma işlemi sayılardan birinin diğer sayı kadar yazılıp toplanmasının kısa yoludur. Örneğin: 25×4 işlemi 4 tane 25 sayısının toplamı anlamına gelir. Öncelikle 4 rakamı ile 5 çarpılır 20 elde edilir ve 202nin birler basamağı olan sıfır yazılır, 2 ise diğer çarpıma eklenmek üzere ayrılır. Daha sonra 4 ile 2 çarpılarak 8 elde edilir ve önceki işlemden gelen 2 ile toplanarak 10 yazılır ve 100 sayısı elde edilir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.