2022 DGS Sözel Mantık Konuları

2022 Dikey Geçiş Sınavı içerisinde yer alan DGS Sözel Mantık Konuları ve DGS Sözel Mantık Soru Dağılımı aşağıdaki tabloda sizlere verilmiştir.

Aşağıdaki tablodan DGS Sözel Mantık Konularının Soru Dağılımlarını inceleyerek

  • DGS Sözel Mantık nedir?
  • DGS sınavında Sözel Mantık bölümünde hangi konudan kaç soru çıkıyor?
  • DGS Sözel Mantık soru dağılımı ne şekildedir?
  • DGS Sözel Mantık en çok çıkan soru tipleri nelerdir?

… gibi sıkça aklımıza gelen DGS sınavının Sözel Mantık bölümü hakkındaki sorulara cevap bulabiliriz.

DGS Sözel Mantık Konuları DGS sınavına giren öğrencilerin sözel muhakeme yeteneğini ölçmeye yönelik sorulardır. Aslında konu konu ayırmak zor olsa da biz sizler için soru kalıplarını belirli kategorilere ayırmaya çalıştık.

2022 DGS Sözel Mantık Konuları

Sıralama Soruları
Tablo Çizimi Gerektiren Sorular
Gruplandırma Soruları
Olasılık Soruları
Yön Soruları
Şekli Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular
Şema Çizdiren Sorular
Şifreleme Soruları

 

Sözel mantık soruları nasıl çözülür?

Sayısal mantık sorularında sayısal bölümden hazırlanan adayların rahatlıkla çözebildiği ancak sözel bölümden hazırlanan adayların zorlandığı bir durum söz konusudur. Ancak sözel mantık sorularında hem sayısal bölümden hazırlanan adaylar hem de sözel bölümden hazırlanan adaylar  hemen hemen aynı seviyede sorulara yaklaşım ve çözüm konusunda etkilidirler. Sözel mantık sorularının çözümünde önemli olan okunan paragrafın, soru içeriğinin veya dil bilgisi konusunun iyi anlaşılması gerekmektedir.

DGS Sözel mantık soruları nasıl çözülür?

#1 Çözümü için genellikle bol kitap okumalı okuduğunuzu kolayca anlayacak kapasitede olmalısınız.

#2 Sözel mantık soruları çözülürken tıpkı sayısal sorularında olduğu gibi istenilen şeye dikkat edilmeli, verilenler ve istenilenler bir arada düşünülmelidir.

#3 Sözel mantık soruları dil bilgisi ve edebiyat soruları tarzında olabilir. Bu tip soruları çözerken fil, özne, tümleç, sesli harf gibi edebiyat terimlerinin çok iyi bilinmesi ve verilen cümledeki kelimelerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

#4 Sözel mantık soruları çözülürken okuduğunuz soruyu gerçek hayata uyarlama, yaşanmış bir olayda geçen söz ve kelime olarak algılama sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

#5 Sözel mantık soruları çözümlerinde farklı kaynaklardan farklı sorular çözmeli, özellikle yanlış yapılan sözel mantık sorularındaki yanlışlıklar iyi analiz edilmelidir.

#6 Sözel mantık soruları çözerken mutlaka soruların altı siyah kalemle çizilerek önemli kısımlar vurgulanmalıdır.

#7 Sözel mantık soruları çözerken bazı sorularda cevap şıklarından hareket edilmeli, özellikle büyük paragraflık sorularda şıklar tek tek kontrol edilerek sözel mantık sorularının çözümleri aranmalıdır.