DGS 2021 Sınavında Çıkan Soruların Konu Dağılımı Nedir?

DGS 2021 Sınavında Çıkan Türkçe Soruları Hakkındaki Uzman Görüşleri

1- Sorulardaki cümle ve paragraflar deneme ve makalelerden alınmıştır.

2- Konu dağılımı olarak bir önceki yıldaki sorularla aynı başlıkların sorulduğu gözlemlenmiştir.

3- Paragraflar normal uzunlukta olup anlamsal derinlik söz konusudur.

4- Sorular genel olarak orta uzunluktadır.

5- Bazı sorularda yabancı sözcüklerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. ÖSYM bunu son yıllardaki sorularda yapmaktadır.

8- Sözel mantık soruları beklenildiği gibi tablo ve sıralama şeklinde gelmiştir. Soruların biri zor diğeri ise kolaydır.

7- Sınavdaki Türkçe sorularına genel olarak bakıldığında okuduğunu anlama, yorumlama ve dikkat gerektirmektedir.

DGS 2021 Sınavında Çıkan Matematik Soruları Hakkındaki Uzman Görüşleri

2021 DGS’de Matematik Cebir kısmından 32 soru, Sayısal Mantık kısmından 22 soru, Geometri kısmından 6 soru gelmiştir. Cebir kısmında gelen soruların önceki senelere göre çok zor olmadığı görülmüştür. Sayısal Mantık kısmının özellikle okumaya yönelik mantıksal muhakeme sorularının fazla olduğu görülmüştür. Geometri kısmı standart sorulardan oluşmuştur.

Alışılmışın dışında soru tarzının fazla olmadığı, daha önce derslerde görülen soru tarzlarının formatında bir sınav olduğu görülmüştür. Matematik zümresinin ve öğrencilerden aldığımız dönütlere göre sınav sorularının okumaya yönelik, uzun sorulardan ve işlem kalabalığından oluştuğu için sınav sorularının yetiştirilmesinde sıkıntı çekildiği görülmüştür.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.