Canlı cenaze

Canlı cenaze: Çok zayıf, güçsüz, zayıflıktan kemikleri çıkmış kimse.
Örnek: “Adam canlı cenaze gibiydi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.