Canı gitmek

Canı gitmek: Önem ve değer verdiği, beğendiği bir şeye zarar gelecek diye çok korkmak, kaygılanmak.
Örnek: “Araba çizilecek diye canı gidiyor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.