Can kalmamak

Can kalmamak: Gücü, kuvveti kesilmek; bitkin bir duruma düşmek.
Örnek: “Daha fazla yürüyemeyeceğim, can kalmadı bende, siz gidedurun.

Leave A Reply

Your email address will not be published.