Can havli ile

Can havli ile: Ölüm korkusundan kaynaklanan güçlü bir tepkiyle (bir eylem yapmak).
Örnek: “Silâh sesini duyunca can havli ile yerinden fırladı.

Leave A Reply

Your email address will not be published.