Can damarına basmak

Can damarına basmak: Bir işin en önemli noktası üzerinde durmak, ya da bir şeyin en duyarlı noktasını açığa çıkarmak.
Örnek: “Adamın en sonunda can damarına bastılar, zararı da kendileri gördüler.

Leave A Reply

Your email address will not be published.