Can çekişmek

Can çekişmek: Ölmek üzere bulunmak.
Örnek: “Yanına vardığımızda hayvan can çekişiyordu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.