Burnunun dikine gitmek

Burnunun dikine gitmek: Kendisine verilen öğütlere kulak asmayıp kendi bildiği gibi davranmak, istediğini yapmak.
Örnek: “Burnunun dikine gidersen, işte böyle eline yüzüne bulaştırırsın işi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.