Burnunu çekmek

Burnunu çekmek: 1. Nefesini kullanarak sümüğünü burnunun yukarısına, geri çekmek. 2. Yoksun kalmak, umduğunu bulamamak, istediğini elde edememek, gayesine ulaşamamak.
Örnek: “Müdürün yanına alınmayınca burnunu çekip gitti.

Leave A Reply

Your email address will not be published.