Boyunduruk altına girmek

Boyunduruk altına girmek: Başkasının egemenliği altına girmek, tutsak olmak, emir ve baskı altında yaşamak.
Örnek: “Türk milleti için boyunduruk altına girmek, ölüm demektir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.