Bostan korkuluğu

Bostan korkuluğu: 1. Kuşları ve diğer yabani hayvanları ürkütmek için tarlalara dikilen kukla, insan benzeri nesne. 2. Kendisinden beklenileni yapmayan, ya da kendisinden çekinilmeyen, göstermelik kimse.
Örnek: “Müdür tam bir bostan korkuluğu, memurlar ne iş yapıyor ne güç.

Leave A Reply

Your email address will not be published.