Bir hâl olmak

Bir hâl olmak: 1. Bir şeyi çok yapa yapa usanmak, yorulmak, fenalık gelmek, bezmek. 2. Daha önce görülmeyen davranışlar içinde olmak, huyu değişmek. 3. Kazaya uğramış olmak.
Örnek: “Gecikti, başına bir hâl mi geldi acaba?

Leave A Reply

Your email address will not be published.