Betine gitmek

Betine gitmek: Ayıp saymak, kötü karşılamak, kendisine yedirememek.
Örnek: “Senin yaptığın iş adamın çok betine gitti.

Leave A Reply

Your email address will not be published.